Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Obchodní korporace a M&A

Obchodní korporace a M&A

Jednou z hlavních oblastí, ve které poskytujeme právní služby, je oblast obchodních korporací, včetně problematiky fúzí a akvizic.

V této oblasti poskytujeme komplexní právní poradenství, jak při každodenním chodu obchodních korporací, včetně tzv. Corporate Governance & Compliance, tak i v rámci přípravy a vyjednávání složitých obchodních transakcí. Do této agendy spadá zejména zakládání obchodních korporací a odštěpných závodů zahraničních osob, provádění korporátních změn a jejich zápis do obchodního rejstříku (změny statutárních orgánů, sídla atd.), konání valných hromad, převody podílů v obchodních korporacích, převody obchodního závodu, přeměny obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy), příprava a vyjednávání úvěrové a související zajišťovací dokumentace a problematika společných podniků (Joint Ventures).

Dále se věnujeme též problematice hospodářské soutěže, nekalé soutěže a ochrany osobních údajů, se kterými se obchodní korporace při své činnosti běžně setkávají.

Klienty též zastupujeme ve správních řízeních vedených státními orgány ohledně plnění veřejnoprávních povinností plynoucích z činnosti našich klientů, zejména před Českou obchodní inspekcí, Inspektoráty práce atd.

Zkušenosti advokátů kanceláře:

 • poradenství při rozdělení české entity významné nadnárodní společnosti – předního výrobce spotřební elektroniky, zdravotní techniky a osvětlení na dva samostatné právní subjekty
 • poradenství při fúzi české entity významné nadnárodní společnosti – předního výrobce osvětlovací techniky
 • poradenství při prodeji obchodního závodu (podniku) společnosti – cestovní kanceláře
 • poradenství při prodeji části obchodního závodu (podniku) společnosti – výrobce součástek pro automobilový průmysl
 • poradenství při vyjednávání a uzavírání úvěrové a zajišťovací dokumentace pro společnost – poskytovatele poradenství v daňové a účetní oblasti a oblasti lidských zdrojů

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

 • Po - Pá
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika

Bratislava

 • Po - Pá
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved