Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Jun 16, 2021

Etická linka

Zavádí se nové systémové opatření pro snížení rizik neetického a protiprávního chování podle evropské Směrnice 2019/1937 o ochraně oznamovatelů. Hlavním cílem směrnice…
Sep 22, 2020

Nové opatrenia na pomoc podnikateľskému prostrediu - dočasná ochrana životaschopných podnikov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa navrhuje zaviesť právnu úpravu inštitútu dočasnej ochrany životaschopných podnikov. Zámerom Ministerstva spravodlivosti je…
Sep 17, 2020

Ochranná známka? Uistite sa, že má zápisnú spôsobilosť!

Máte záujem zapísať svoje označenie ako ochrannú známku a tým získať ochranu voči jej neoprávnenému požívaniu zo strany konkurencie? Vyvarujte sa v …
Mar 19, 2020

Stručně o návrhu novely zákona o soudních poplatcích

Vláda dne 17. února 2020 schválila návrh novely zákona č. 594/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon…
Mar 10, 2020

Koronavírus (COVID 19) – praktické otázky z pracovného práva

V súvislosti s našim predchádzajúcim článkom o možných dopadoch koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike sme od našich klientov dostali niekoľko…
Mar 10, 2020

Ako správne dojednať konkurenčnú doložku v obchodnej zmluve?

Čoraz aktuálnejšou témou, s ktorou sa v praxi stretávame, je dojednávanie konkurenčných doložiek v rôznych typoch zmlúv. Právna úprava konkurenčných doložiek v …
Mar 10, 2020

Možné dopady koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike

Dopady koronavírusu (COVID-19) na zdravotný stav takmer všetci poznáme, prípadne sme o nich v poslednej dobe veľa počuli. Článkom nechceme v žiadnom…
Feb 15, 2020

Predávate elektronické knihy? Súdny dvor EÚ konečne rozhodol

Dlho očakávané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa podmienok predaja elektronických kníh (e-bookov) verejnosti bolo konečne prijaté 19. decembra 2019. Vzhľadom na…
Feb 15, 2020

Novinky v oblasti pracovno-právnych vzťahov

V uplynulom roku zákonodarca prijal viaceré zmeny, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádzajú určité novinky v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Niektoré…

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved