Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Nová metodika pro kamerové systémy od Úřadu pro ochranu osobních údajů

Written by Advokat Praha

Český Úřad pro ochranu osobních údajů (dále také jen „Úřad“) vydal novou metodiku týkající se regulace kamerových systémů. Ačkoliv tento dokument není právně závazný, fakticky pravděpodobně ovlivní způsob dodržování právních předpisů v oboru.

Ačkoli je tento dokument označen jako "doporučení", má v rámci regulačního dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů významný vliv. Ignorování tohoto doporučení by mohlo vést k ukládání sankcí ze strany Úřadu. Pro společnosti využívající kamerové systémy je tedy zásadní, aby tyto pokyny pečlivě dodržovaly.

Klíčové aspekty nových pokynů od Úřadu pro ochranu osobních údajů zahrnují:

1. Doba uchovávání dat

Metodika omezuje dobu uchovávání záznamů z kamer na maximálně 72 hodin, přičemž v případě, že tato hranice bude překročena, musí to být řádně zdůvodněno.

2. Požadavky na dokumentaci

Společnosti jsou povinny rozšířit svou dokumentaci o:

   - Provedení balančního testu pro hodnocení proporcionality zpracování údajů.

   - Analýzu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

   - Vytvoření konkrétních formulářů pro subjekty údajů, jako jsou žádosti o výmaz údajů apod.

3. Klasifikace kamerových systémů

Společnosti by měly analyzovat a klasifikovat své kamerové systémy, aby posoudily konkrétní vliv na osobní údaje zaznamenávaných osob a rozhodly o vhodných ochranných opatřeních.

4. Oznámení o porušení osobních údajů

Pokyny stanoví postup pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, a to jak Úřadu, tak dotčeným osobám.

Metodika vyjasňuje požadavky na dodržování předpisů a současně vyjadřuje potřebu přehodnocení současných postupů v souvislosti s užíváním kamerových systémů. Dodržování pokynů obsažených v metodice snižuje riziko sankcí ze strany Úřadu.

Vzhledem k tomu, že se předpisy na ochranu osobních údajů neustále vyvíjejí, je zásadní si průběžně opatřovat odborné právní poradenství. Společnosti by měly zůstat informované a implementovat postupy dle metodiky, aby posílily ochranu osobních údajů získávaných prostřednictvím kamerových systémů.

Neváhejte se na nás obrátit pro podrobné informace a specializované právní poradenství přizpůsobené konkrétním potřebám Vaší společnosti.

 

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved